بررسی شخصیت علی محمد شیرازی
47 بازدید
محل نشر: کاشان
نقش: نویسنده
سال نشر: 1388
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این نوشتار به بررسی واثبات شخصیت منفی علی محمد باب شیرازی براساس اسناد بهائيت می پردازد